Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Czytaj więcej...

Wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zamówienie na: Wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie cmentarzy komunalnych w Stargardzie

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zamówienie na usługę: Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie cmentarzy komunalnych w Stargardzie

Czytaj więcej...

Utrzymanie czystości i porządku na drogach Gminy Miasto Stargard w 2020 roku.

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zamówienie na usługi: Utrzymanie czystości i porządku na drogach Gminy Miasto Stargard w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku