Utrzymanie szaletów publicznych w obiektach Gminy – Miasto Stargard w latach 2019-2021

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na Utrzymanie szaletów publicznych w obiektach Gminy – Miasto Stargard w latach 2019-2021.

Czytaj więcej...

Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie: Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie

Czytaj więcej...

Utrzymanie czystości i porządku na wskazanych drogach Gminy Miasto Stargard

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na Utrzymanie czystości i porządku na wskazanych drogach Gminy Miasto Stargard

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie odpadów wytworzonych na terenie cmentarzy komunalnych w Stargardzie

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku